Apie mūsų įstaigą

Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Kaišiadorių PSPC) užsiima pirminės asmens sveikatos priežiūros veikla, kuriai tokią teisę suteikia galiojančios licencijos. Pagrindinis Kaišiadorių PSPC veiklos tikslas – gerinti pacientų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas. Kaišiadorių PSPC veiklos uždaviniai yra organizuoti ir teikti licencijuotas, teisės aktais reglamentuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams, visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės.

Kaišiadorių PSPC veiklos sritys:

1. Nemokamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas asmenims, prisirašiusiems prie Kaišiadorių PSPC gydytojų bei apdraustiems privalomu ir/ar savanorišku sveikatos draudimu.

2. Mokamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, kai šios paslaugos įtrauktos į Vyriausybės ar Sveikatos apsaugos ministerijos mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipiasi į įstaigą savo iniciatyva ir Teritorinė ligonių kasa nemoka už jų sveikatos priežiūrą;

3. Būtinosios medicinos pagalbos teikimas;

4. Visuomenės sveikatos priežiūros programų vykdymas;

5. Veiklos, kuri pagerintų personalo darbo ir poilsio sąlygas, vykdymas, konferencijų, seminarų, tobulinimo kursų organizavimas.

Nacionalinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM direktoriaus  2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. T1-482(1.1) “Dėl viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro akreditavimo šeimos medicinos paslaugai”, įstaiga akredituota šeimos medicinos paslaugų veiklai, išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. J24-18. Tai ilgo, kruopštaus viso Kaišiadorių PSPC kolektyvo darbo rezultatas. Esame pirmųjų Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų, savanoriškai akredituotų šeimos medicinos paslaugai tarpe. Turime savo sveikatos strategiją, paslaugų kokybės 2018-2021 metų gerinimo planą. Tikimės, jog mūsų pastangos neliks nepastebėtos rajono gyventojų, pacientų, siekiant įstaigai tapti patrauklia, moderniausia rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaiga.