DĖL GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO COVID-19 VAKCINA

1. Kiekvienas asmuo turi būti paskiepytas to paties registruotojo COVID-19 vakcina pagal schemą, nurodytą COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje (išskyrus atvejus, kai praėjus ne mažiau kaip 21 dienai, nesusidaro IgG antikūnai).

2. Antra vakcinos dozė anksčiau, negali būti skiepijama.

3. Jei skiepijimas antra vakcinos doze negali būti atliktas nurodytu laiku, asmeniui antra dozė skiepijama įmanomu artimiausiu laiku. Schema nepradedama iš naujo, nepriklausomai nuo to, kiek laiko praėjo nuo skiepijimo ankstesne doze.

4. Jei asmeniui po skiepijimo pirma vakcinos doze, buvo nustatyta COVID-19 liga (PGR tyrimu), antra dozė jam skiepijama ne anksčiau kaip po 150 dienų nuo COVID-19 ligos diagnozės patvirtinimo (išskyrus atvejus jei  po COVID-19  patvirtinimo (PGR) praėjo ne mažiau kaip 21 diena ir asmeniui nenustatomi IgG antikūnai).

5. Nepaskiepyti asmenys, kuriems per 180 dienų iki skiepijimo, buvo nustatyta COVID-19 liga (PGR), skiepijami ne anksčiau kaip po 150 dienų nuo COVID-19 diagnozės patvirtinimo viena bet kurios vakcinos doze. Dviem dozėmis skiepijama:

5.1. jei atlikus IgG antikūnų tyrimą po COVID-19 ligos patvirtinimo praėjus ne mažiau kaip 21 dienai, nerandama IgG antikūnų;

5.2. gydytojo sprendimu asmenims, kuriems taikomas sisteminis imunosupresinis gydymas ar yra nustatytas imunodeficitinis sutrikimas;

  • esant objektyvioms aplinkybėms ir asmeniui pageidaujant būti vakcinuotam pagal dviejų dozių vakcinavimo schemą.

6.Trečiąja Comirnaty vakcinos doze praėjus ne mažiau kaip 28 dienoms nuo antrosios vakcinos dozės suleidimo dienos, gali skiepytis:

6.1. 12 m. ir vyresni pacientai, sergantys lėtinėmis imunitetą silpninančiomis ligomis   arba gydomi imuninę sistemą slopinančiais vaistiniais preparatais;

6.2. 18 m. ir vyresni pacientai, kurie po paskiepijimo pagal schemą neturi anti-SARS-CoV-2 IgG antikūnų (pagrindžiama kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio tyrimo, atlikto praėjus ne mažiau kaip po 28 d. po paskutinės vakcinos dozės suleidimo dienos, atsakymu) ir ESPBĮ formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ yra šeimos gydytojo rekomendacija trečiajai COVID-19 vakcinos dozei ir TLK-10-AM kodas Z25.8.

7. Sustiprinančiąja trečiąja (pagal skiepijimo schemą) arba antrąja (pagal skiepijimo schemą) arba kai asmuo buvo paskiepytas tik viena vakcinos doze ir persirgo Covid-19 liga, tačiau po diagnozės patvirtinimo praėjus ne mažiau kaip 21 dienai nesusidarė  IgG antikūnai, gali skiepytis 18 m. ir vyresni asmenys:

7.1. jei buvo paskiepytas Comirnaty, Spikevax arba Vaxzevria – skiepijamas Comirnaty vakcina arba puse Spikevax vakcinos dozės (0,25 ml) ne anksčiau kaip po 90 dienų nuo antrosios vakcinos dozės suleidimo dienos;

7.2. jei asmuo buvo paskiepytas Vaccine Janssen:

7.2.1 Janssen vakcina – ne anksčiau kaip po 60 d. nuo vakcinos suleidimo dienos arba Comirnaty arba Spikevax – ne anksčiau kaip po 90 dienų nuo vakcinos suleidimo dienos;

7.3. paskiepyti pagal visą schemą ir persirgę COVID-19 liga (PGR), (nepriklausomai nuo persirgimo ir skiepijimo (ar vakcinos dozių ir persirgimo) eiliškumo) ne anksčiau kaip po 180 d. nuo vėlesnės iš šių datų – Vaccine Janssen suleidimo dienos ar antrosios Comirnaty, Spikevax arba Vaxzevria dozės suleidimo dienos arba teigiamo laboratorinio SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultato gavimo dienos.

8. Skiepijant AstraZeneca COVID-19 vakcina Vaxzevria ir Comirnaty (išskyrus neskiepytus ir persirgusius, kurie skiepijami po 150 d. viena bet kurios vakcinos doze) pirmajai skiepo dozei gali būti naudojama Vaxzevria, o antrajai – Comirnaty COVID-19 vakcina arba atvirkščiai. Šiame punkte nurodytu atveju tarp skiepijimo pirmąja ir antrąja atitinkamos COVID-19 vakcinos doze turi praeiti ne mažiau kaip 56 ir ne daugiau kaip 84 dienos.

Informacija parengta vadovaujantis LR SAM 2020 m.  gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997

„DĖL GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMACOVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-05 iki 2022-03-30)