Įgyvendinami projektai

***

Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Kaišiadorių rajone.

Projekto tikslinė grupė – bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.

Projekto metu planuojama įsigyti medicininę ir kitą įrangą Kaišiadorių rajone ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančiai mobiliai komandai bei transporto priemonė su įkrovimo stotele.

Projekto išlaidų suma – 73 068,17 Eur.

Veiklų pradžia – 2024 m. gegužės mėn.

Veiklų pabaiga – 2025 m. gegužės mėn.

Projekto vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris – VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras.

***


VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras kartu su partneriais (VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centas, VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centras ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija) įgyvendino projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0019 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. kovo 1 d.
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. balandžio 6 d.
Projekto vertė – 260 863,58 Eur, iš jų 221 734,04 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 19 564,77 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 19 564,77 Eur Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Projekto tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Kaišiadorių rajone.
Projekto įgyvendinimo pagerintas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė pacientams, kadangi dėl nudėvėtos ir/ar trūkstamos įstaigų infrastruktūros nebuvo galimybės pakankamai efektyviam pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, ligų diagnostikai ir gydymui.
Projektas iš esmės buvo nukreiptas į kraujotakos bei onkologinių ligų sričių problemų sprendimą, o taip pat buvo gerinama paslaugų kokybė ir prieinamumas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms (neįgaliesiems, vaikams, vyresnio amžiaus asmenims bei asmenims, sergantiems priklausomybių ligomis).
Įgyvendinant projektą modernizuota penkių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centro) infrastruktūra: atliktas kai kurių patalpų remontas, atsižvelgiant į reikalavimus žmonėms su negalia reikmėms, įsigyta nauja, šiuolaikiška medicinos ir kita įranga bei baldai. Taip pat įkurtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centre, investuojant į šiam tikslui reikalingos įrangos bei baldų įsigijimą.
Tikimąsi, jog projekto naudą kasmet pajus ne mažiau kaip 18 tūkst. Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų.

VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras kartu su partneriais (VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras, pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centras ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija) įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0019 “Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje” (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. kovo 1 d.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. birželio 30 d.

Projekto vertė – 261 430,37 Eur, iš jų 222 215,81 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 19 607,27 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 19 607,29 Eur Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Kaišiadorių rajone.

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę pacientams, kadangi dėl nudėvėtos ir/ar trūkstamos įstaigų infrastruktūros nėra galimybės pakankamai efektyviam pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, ligų diagnostikai ir gydymui.

Kaišiadorių rajono savivaldybė patenka tarp tikslinių teritorijų, kur gyventojų mirtingumas dėl smegenų kraujotakos ligų viršija Lietuvos vidurkį 20 ir daugiau proc., bei kur gyventojų mirtingumas nuo onkologinių ligų viršija Lietuvos vidurkį 8 ir daugiau proc. Atsižvelgiant į tai, projektas yra nukreiptas į kraujotakos bei onkologinių ligų sričių problemų sprendimą, o taip pat gerinama paslaugų kokybė ir prieinamumas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms (neįgaliesiems, vaikams, vyresnio amžiaus asmenims bei asmenims, sergantiems priklausomybių ligomis).

Bus modernizuota penkių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centro) infrastruktūra: atliktas kai kurių patalpų remontas, atsižvelgiant į reikalavimus žmonėms su negalia reikmėms, įsigyta nauja, šiuolaikiška medicinos ir kita įranga bei baldai. Taip pat bus įkurtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centre, investuojant į šiam tikslui reikalingos įrangos bei baldų įsigijimą.

Siekiami rezultatai – Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą gyventojams bei sumažinti tarp skirtingų teritorijų ir gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus.

Tikimąsi, jog Projekto naudą pajus ne mažiau kaip 18 tūkst. Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų.

VšĮ Kaišiadorių PSPC administracija

* * *

VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras dalyvauja Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamame projekte “Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato atnaujinimas pagal atsinaujinančius energijos išteklius”. Projekto įgyvendinimo metu siekiama sumažinti elektros energijos suvartojimą iš tinklų, bei sutaupyti išlaidas elektros energijai, o tuo pačiu prisidėti prie gamtos išteklių naudojimo mažinimo bei pasinaudoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais – saulės energija. Planuojama saulės fotovoltinės elektrinės galia 27 kW.

VšĮ Kaišiadorių PSPC administracija

* * *

VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projekte “Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kaišiadorių rajone”. Projekto įgyvendinimo metu siekiama pagerinti žmogaus gyvenimo kokybę, sumažinti Kaišiadorių rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, taip siekiama išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai – atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimą ir plitimą. Šiam tikslui pasiekti, projekto metu bus įgyvendinamas socialinių priemonių paketas, gerinantis ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą, 26 pacientams sergantiems tuberkulioze Kaišiadorių rajone. Pagrindinės problemos, kurioms spręsti rengiamas projektas – dėl pablogėjusių gyvenimo sąlygų, emigracijos ir imigracijos, alkoholizmo, rūkymo ar nuo nusilpusio/išsekusio žmogaus organizmo ar kitų socialinių rizikos veiksnių yra padidėjęs tuberkulioze sergančių asmenų skaičius Kaišiadorių rajone. Be šių esminių problemų sprendimo, kartu su projekto įgyvendinimu gerinama ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumas tuberkulioze sergantiems pacientams, didinamas miesto patrauklumas, didinamas miesto gyventojų saugumas, mažinamas Kaišiadorių rajono, Kauno regiono ir Lietuvos mastu gyventojų sergamumas ir mirtingumas nuo tuberkuliozės.

VšĮ Kaišiadorių PSPC administracija

* * *

Projekto vykdytojas: VšĮ Šeimos santykių institutas

Projekto partneriai: VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras

Projekto pavadinimas “Psichologinės ir socialinės pagalbos teikimas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims”

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – teikti psichologinę ir socialinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims.

Uždavinys – gerinti sergančiųjų onkologinėmis ligomis socialinę ir emocinę sveikatą, mažinant sveikatos paslaugų prieinamumo netolygumus.

Laukiami rezultatai:

Psichologinė (individuali ir grupėje) ir socialinė pagalba bei motyvavimas bus suteikta 100 asmenų, gyvenančių Jonavos, Kaišiadorių ir Kėdainių raj. vietovėse, iš jų Kaišiadorių raj. – 15 asmenų.

Įgyvendinimo laikas – 2019 m. balandžio – 2021 m. balandžio mėn.