INFORMACIJA MOKSLEIVIAMS IR STUDENTAMS

                                 INFORMACIJA MOKSLEIVIAMS IR STUDENTAMS

Vaiko sveikatos pažymėjimai – tik elektroniniai

Tėvai kasmet iki rugsėjo 15 d. turi pasirūpinti profilaktiniu vaiko iki 18 metų sveikatos patikrinimu. Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, t. y. lankantiems lopšelius, darželius ir mokyklas.

Nuo 2020 m. sausio 1-osios nebeliko popierinių Vaiko sveikatos pažymėjimų. Juos pakeitė naujas elektroninis vaiko sveikatos pažymėjimas, kuris vadinasi Mokinio sveikatos pažymėjimu (forma Nr. E027-1).

Elektroninės formos E027-1Mokinio sveikatos pažymėjimasgalioja 1 metus nuo jo užpildymo dienos. Šis pažymėjimas Nr. E027-1 pildomas Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS), atlikus privalomą profilaktinį pilnamečio mokinio (18 metų ir vyresnio, kuris mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas) ar vaiko, lankančio švietimo ar kitą ugdymo įstaigą, sveikatos tikrinimą, jame įrašant reikiamus duomenis, išvadas ir rekomendacijas švietimo ar kitai ugdymo įstaigai. Pagal galiojančius teisės aktus gydytojai neteikia informacijos mokykloms ir apie fizinio krūvio ribojimą po mokinio ligos.

Taip pat nuo rugsėjo 1 d. 094/a pažyma nebeišduodama ir studentams, kurie dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba dėl nėštumo ir gimdymo ar dėl sergančio vaiko priežiūros negali atvykti į egzaminą arba nori gauti akademines atostogas. Studentams išduodamos kitos formos: forma Nr. 046/a Medicinis pažymėjimas” (naudojama asmens sveikatos būklei, atliktiems tyrimams, skiepams, gydytojų konsultacinės komisijos išvadoms paliudyti ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais) arbaforma Nr. 027/a Medicinos dokumentų išrašas/siuntimasforma Nr. 025-113/a Nėščiosios kortelė”