Struktūra ir kontaktai

 

Struktūra ir kontaktai

Direktorė Virginija DRANGINIENĖ
Tel. Nr. (8 346) 60024
El. p. virginija.dranginiene@kaisiadoriu-pspc.lt
PATVIRTINTA VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-54 VšĮ Kaišiadorių PSPC personalo valdymo struktūra

Eilės Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Kabineto numeris

Telefono numeris

Elektroninis paštas

ADMINISTRACIJA

1

 

DRANGINIENĖ Virginija

Direktorė

313

60024

virginija.dranginiene@kaisiadoriu-pspc.lt

2

PAVILIONIENĖ Danutė Direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams 310 67610 danute.pavilioniene@kaisiadoriu-pspc.lt
3 ZELENKAUSKIENĖ Alvida

Vyriausiasis finansininkas

307

41631

alvida.zelenkauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

GYDYTOJAI

1

ABROMAITIENĖ Monika

Šeimos gydytoja

205

67617

monika.abromaitiene@kaisiadoriu-pspc.lt

2

BEDŽINSKIENĖ Michalina

Šeimos gydytoja

209

67613

michalina.bedzinskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

3

DRANGINIENĖ Virginija

Šeimos gydytoja

202

67615

virginija.dranginiene@kaisiadoriu-pspc.lt

4

GEICENAS Borisas

Gydytojas chirurgas

105

67623

borisas.geicenas@kaisiadoriu-pspc.lt

5

IVANOVA Tatjana

Gydytoja

akušerė ginekologė

215

67614

tatjana.ivanova@kaisiadoriu-pspc.lt

6

KUSTIENĖ Erika

Šeimos gydytoja

211

67611

erika.kustiene@kaisiadoriu-pspc.lt

7

MERKIENĖ Aušra

Vidaus ligų gydytoja

207

67619

ausra.merkiene@kaisiadoriu-pspc.lt

8

MIŠEIKIENĖ Oksana

Šeimos gydytoja

214

67616

oksana.miseikiene@kaisiadoriu-pspc.lt

9

MONKEVIČĖ Justė Šeimos gydytoja 211 67611  

10

NAČAJIENĖ Lina

Gydytoja odontologė

101

41634

lina.nacajiene@kaisiadoriu-pspc.lt

11

SADAUSKIENĖ Rita

Šeimos gydytoja

206

67620

rita.sadauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

12

TAMAŠAUSKIENĖ Rasa

Gydytoja odontologė

314

60059

rasa.tamasauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

13

GLADUTIENĖ Dalia

Šeimos gydytoja

315

41637

dalia.gladutiene@kaisiadoriupspc.lt

BENDROSIOS PRAKTIKOS IR

BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJOS

1

ČEKAUSKIENĖ Ona

Bendruomenės slaugytoja

216

67623

ona.cekauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

2

ČIŽIENĖ Gražina

Bendruomenės slaugytoja

209

67613

grazina.ciziene@kaisiadoriu-pspc.lt

3

ČIUČIULKIENĖ Danutė

Bendrosios praktikos slaugytoja

317

67622

danute.ciuciulkiene@kaisiadoriu-pspc.lt

4

JANUŠAITYTĖ Greta

Bendrosios praktikos slaugytoja

214

67616

greta.janusaityte@kaisiadoriu-pspc.lt

5

JUODIENĖ Rasa

Bendruomenės slaugytoja

205

67617

rasa.juodiene@kaisiadoriu-pspc.lt

6

MARKEVIČIENĖ Zita

Bendruomenės slaugytoja

206

67620

 

7

PAŠKEVIČIENĖ Valdonė

Bendruomenės slaugytoja

-

(8 650)

81948

 

8

PINELIENĖ Gražina

Bendruomenės slaugytoja

211

67611

grazina.pineliene@kaisiadoriu-pspc.lt

9

STANKEVIČIŪTĖ Laura

Bendrosios praktikos slaugytoja

318

41635

laura.stankevisciute@gmail.com

10

VAŠČILIENĖ Virginija

Bendruomenės slaugytoja

202

67615

virginija.vasciliene@kaisiadoriu-pspc.lt

11

VILKAUSKIENĖ Irena

Bendruomenės slaugytoja

207

67619

irena.vilkauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

12

VILPIŠAUSKIENĖ Ilona

Bendrosios praktikos slaugytoja

105

67623

 

KITAS PERSONALAS SU MED. IŠSILAVINIMU

1

DAMBRAUSKIENĖ Vilma

Slaugos administratorė

311

67612

vilma.dambrauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

2

KUDREVIČIENĖ Danutė

Akušerė

215

67614

 

3

STEPONAVIČIENĖ Asta

Klinikos laborantė

210

41633

 

4

ULEVIČIENĖ Zina

Gydytojo odontologo padėjėja

101

41634

 

5

UTKIENĖ Jūratė

Gydytojo odontologo padėjėja

314

60059

 

6

KARVELYTĖ Agnė

Medicinos registratorė

-

60087

 

KITAS PERSONALAS BE MED. IŠSILAVINIMO

1

ANTANAVIČIENĖ Loreta

Kasininkė raštvedė

316

60085

loreta.antanaviciene@kaisiadoriu-pspc.lt

2

BARKAUSKIENĖ Rita

Medicinos registratorė

-

60087

rita.barkauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt
3 BLIUJIENĖ Genovaitė

Saugos ir sveikatos specialistė

310

67610

 

4

GYLIENĖ Giedrė

Viešųjų pirkimų specialistė, sveikatos statistikė

315

41636

giedre.gyliene@kaisiadoriu-pspc.lt

5

KANAPICKIENĖ Alė

Rūbininkė

-

60087

 

6

LOBYNCEVIENĖ Nijolė

Valytoja

-

-

 

7

MATORKIENĖ Diana

Medicinos registratorė

-

60087

 

8

PAULAUSKIENĖ Jūratė

Personalo inspektorė - buhalterė

312

60081

jurate.paulauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

9 ŠULSKIENĖ Eglė

Ūkio reikalų tvarkytoja

306

41632

egle.sulskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

10

TRAKIMAS Algimantas

Vairuotojas

-

-

 

11

VAIČEKAUSKAS Gintautas

Elektrikas

-

-

 

12

VALASEVIČIENĖ Regina

Valytoja

-

-

 

 

                                                           DARBO UŽMOKESTIS   (neatskaičius mokesčių)    
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. 2020 m. I ketvirtis 2020 m. II ketvirtis 2020 m. III ketvirtis 2020 m. IV ketvirtis
1. Šeimos gydytojas 7   2155 2450 2675    
2. Gydytojas odontologas 2 1470 1521 1640    
3. Slaugytojas   12 1307 1427 1560    
4. Gydytojo odontologo padėjėjas 2 1010 927 1022    
5. Medicinos registratorius 2 714 761 835    
6. Valytojas   2 667 710 722    
                 

Pavardė, vardas

Pareigos

Kabineto

numeris

 

Telefono

numeris

 

El. paštas

BEDŽINSKIENĖ Michalina

Pirmininkė

310

(8 346) 67 613

michalina.bedzinskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

GLAUDUTIENĖ Dalia Narė, pavaduojanti pirmininką jo nesant

315

(8 346) 41 637

gladutiene@kaisiadoriupspc.lt

MERKIENĖ Aušra

Pavaduojanti nesantį narį

310

(8 346) 67 619

ausra.merkiene@kaisiadoriu-pspc.lt

MONKEVIČĖ Justė

Narė

310

(8 346) 67 611

 
SADAUSKIENĖ Rita

Narė

310

(8 346) 67 620

rita.sadauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

DAMBRAUSKIENĖ Vilma

Sekretorė

310

(8 346) 67 612

vilma.dambrauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

JUODIENĖ Rasa

Pavaduojanti sekretorę

310

(8 346) 67 617

rasa.juodiene@kaisiadoriu-pspc.lt

 

VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro visuotinio gydytojų susirinkimo, įvykusio 2016-09-27, metu patvirtinta gydymo tarybos sudėtis:

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Telefono

numeris

IVANOVA Tatjana  Narė  (8 346) 67614
MIŠEIKIENĖ Oksana  Pirmininė  (8 346) 67616
MONKEVIČĖ Justė  Narė (8 346) 67611
2019 m. rugpjūčio 29 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimu sudaryta VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų taryba.
Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimas Nr. V17-216.
VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos narių duomenys:

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1 ANTANAVIČIENĖ Loreta Sekretorė
GVAZDAUSKIENĖ Vilija  Narė
SADAUSKIENĖ Rita  Narė
4 TAMULEVIČIUS Dainius Pirmininkas
5 ZAKAREVIČIUS Saulius Narys
VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-36 įsteigta slaugos taryba. Slaugos tarybos narių duomenys

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Telefono

numeris

DAMBRAUSKIENĖ Vilma  Pirmininkė  (8 346) 67612
JUODIENĖ Rasa  Narė  (8 346) 67617
PAŠKEVIČIENĖ Valdonė Narė  8 650 81948
STEPONAVIČIENĖ Rasa  Narė  (8 346) 41635
5 ULEVIČIENĖ Zina Narė  (8 346) 41634
6 VILKAUSKIENĖ Irena Narė  (8 346) 67619
Medicinos etikos komisija yra kolegialus PSPC organas.
Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų.
Medicinos etikos komisijos uždavinius ir funkcijas, teises ir pareigas, sudarymą ir sudėtį bei darbo organizavimą nustato įstaigos direktoriaus patvirtinti Medicinos etikos komisijos nuostatai.
(Iš PPC įstatų)

Pavardė, vardas

Pareigos

Telefono

numeris

El. paštas

AUGUSTINAVIČIENĖ Rasa

Narė

(8 346) 60 162

DAMBRAUSKIENĖ Vilma

Narė

(8 346) 67 612

vilma.dambrauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

IVANOVA Tatjana

Pirmininkė

(8 346) 67 614

 tatjana.ivanova@kaisiadoriu-pspc.lt

JONAITĖ Vidita

Narė

LEŠČINSKIENĖ Dana

Narė

MIŠEIKIENĖ Oksana

Narė

(8 346) 67 616

oksana.miseikiene@kaisiadoriu-pspc.lt

TAMAŠAUSKIENĖ Rasa

Narė

(8 346) 60 059

rasa.tamasauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

UTKIENĖ Jūratė

Narė

(8 346) 60 059

VILKAUSKIENĖ Irena

Narė

(8 346) 67 619

irena.vilkauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

Pavardė, vardas

Pareigos

Kabineto

numeris

Telefono

numeris

El. paštas

BEDŽINSKIENĖ Michalina

Vidaus auditorė

209

(8 346) 67 613

michalina.bedzinskiene@kaisiadoriu-pspc.l

VšĮ Kaišiadorių PSPC


Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 300642680
Tel. 8 346 60087
Faks. 8 346 60081
El. paštas info@kaisiadoriu-pspc.lt