Struktūra ir kontaktai

 

Struktūra ir kontaktinė informacija

  • VšĮ Kaišiadorių PSPC
  • Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys
  • Įstaigos kodas 300642680
  • Tel. 8 346 60087
  • El. paštas info@kaisiadoriu-pspc.lt
  • Dėl mirties liudijimų išrašymo savaitgaliais ir švenčių dienomis kreiptis tel. 8 687 57802 nuo 9.00 iki 14.00 val.
Laikinai vykdantis direktoriaus pareigas Arvydas Raskilas Tel. Nr. (8 346) 60024 El. p. arvydas.raskilas@kaisiadoriu-pspc.lt
PATVIRTINTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V1E-259 VšĮ Kaišiadorių PSPC personalo valdymo struktūra

Eilės Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Kabineto numeris

Telefono numeris

Elektroninis paštas

ADMINISTRACIJA

1

RASKILAS Arvydas

Laikinai vykdantis direktoriaus pareigas

311

60024

arvydas.raskilas@kaisiadoriu-pspc.lt

2

PAVILIONIENĖ Danutė Direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams 308 67610 danute.pavilioniene@kaisiadoriu-pspc.lt
3 ZELENKAUSKIENĖ Alvida

Vyriausiasis finansininkas

306

41631

alvida.zelenkauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

GYDYTOJAI

1

ABROMAITIENĖ Monika

Šeimos gydytoja

203

60087

monika.abromaitiene@kaisiadoriu-pspc.lt

2

BEDŽINSKIENĖ Michalina

Šeimos gydytoja

206

60087

michalina.bedzinskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

3

DRANGINIENĖ Virginija

Šeimos gydytoja

303

60087

virginija.dranginiene@kaisiadoriu-pspc.lt

4

GEICENAS Borisas

Gydytojas chirurgas

103

67623

borisas.geicenas@kaisiadoriu-pspc.lt

5

IVANOVA Tatjana

Gydytoja

akušerė ginekologė

211

67614

tatjana.ivanova@kaisiadoriu-pspc.lt

6

MERKIENĖ Aušra

Vidaus ligų gydytoja

205

60087

ausra.merkiene@kaisiadoriu-pspc.lt

7

MIŠEIKIENĖ Oksana

Šeimos gydytoja

210

60087

oksana.miseikiene@kaisiadoriu-pspc.lt

8

MONKEVIČĖ Justė Šeimos gydytoja 208 60087 juste.monkevice@kaisiadoriu-pspc.lt

9

NAČAJIENĖ Lina

Gydytoja odontologė

104

41634

lina.nacajiene@kaisiadoriu-pspc.lt

10

SADAUSKIENĖ Rita

Šeimos gydytoja

212

60087

rita.sadauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

11

TAMAŠAUSKIENĖ Rasa

Gydytoja odontologė

312

60059

rasa.tamasauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

12

GLADUTIENĖ Dalia

Šeimos gydytoja

313

60087

dalia.gladutiene@kaisiadoriupspc.lt

BENDROSIOS PRAKTIKOS IR

BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJOS

1

ČEKAUSKIENĖ Ona

Bendruomenės slaugytoja

103

67623

ona.cekauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

2

ČIŽIENĖ Gražina

Bendruomenės slaugytoja

206

60087

grazina.ciziene@kaisiadoriu-pspc.lt

3

ČIUČIULKIENĖ Danutė

Bendrosios praktikos slaugytoja

301

danute.ciuciulkiene@kaisiadoriu-pspc.lt

4

JUODIENĖ Rasa

Bendruomenės slaugytoja

203

60087

rasa.juodiene@kaisiadoriu-pspc.lt

5

MARKEVIČIENĖ Zita

Bendruomenės slaugytoja

212

60087

zita.markeviciene@kaisiadoriu-pspc.lt

6

PAŠKEVIČIENĖ Valdonė

Bendruomenės slaugytoja

-

(8 650)

81948

7

PINELIENĖ Gražina

Bendruomenės slaugytoja

208

60087

grazina.pineliene@kaisiadoriu-pspc.lt

8

VAŠČILIENĖ Virginija

Bendruomenės slaugytoja

303

60087

virginija.vasciliene@kaisiadoriu-pspc.lt

9

VILKAUSKIENĖ Irena

Bendruomenės slaugytoja

205

60087

irena.vilkauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

10

VILPIŠAUSKIENĖ Ilona

Bendrosios praktikos slaugytoja

105

67623

11

STRAZDAUSKIENĖ Audronė

Bendrosios praktikos slaugytoja

8 698 24307

audrone.strazdauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt
12 JANUŠKEVIČIŪTĖ Greta Bendrosios praktikos slaugytoja 313 60087 greta.januskeviciute@kaisiadoriu-pspc.lt
13 JANONIENĖ Žydrūnė Bendrosios praktikos slaugytoja 8 659 52859 zydrune.janoniene@kaisiadoriu-pspc.lt

KITAS PERSONALAS SU MED. IŠSILAVINIMU

1

DAMBRAUSKIENĖ Vilma

Slaugos administratorė

309

67612

vilma.dambrauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

2

KUDREVIČIENĖ Danutė

Akušerė

211

67614

3

STEPONAVIČIENĖ Asta

Biomedicinos technologas

207

41633

4

ULEVIČIENĖ Zina

Gydytojo odontologo padėjėja

104

41634

5

UTKIENĖ Jūratė

Gydytojo odontologo padėjėja

312

60059

6 ZINEVIČIENĖ Rūta (laikinai nedirba) Kineziterapeutė 8 653 20664 ruta.zineviciene@kaisiadoriu-pspc.lt
7 GUSTAITIS Laurynas Kineziterapeutas 8 686 44 154 laurynas.gustaitis@kaisiadoriu-pspc.lt
8 ALEKSIENĖ Ieva (laikinai nedirba) Burnos higienistė 316 41635 ieva.aleksiene@kaisiadoriu-pspc.lt
9 DRAŽBAITĖ Greta Burnos higienistė 316 41635 greta.drazbaite@kaisiadoriu-pspc.lt
10 BAGUCKIENĖ Svetlana Slaugytojo padėjėja 8 698 24307 svetlana.baguckiene@kaisiadoriu-pspc.lt
11 RASKILAS Arvydas Atvejo vadybininkas 305 arvydas.raskilas@kaisiadoriu-pspc.lt
12 Tkačiovaitė Ema Slaugytojo padėjėja ema.tkaciovaite@kaisiadoriu-pspc.lt
13 KASPARIENĖ Daiva Slaugytojo padėjėja daiva.kaspariene@kaisiadoriu-pspc.lt

KITAS PERSONALAS BE MED. IŠSILAVINIMO

1

ANTANAVIČIENĖ Loreta

Kasininkė raštvedė

314

60085

loreta.antanaviciene@kaisiadoriu-pspc.lt

2

BARKAUSKIENĖ Rita

Apylinkės administratorė

-

60087

rita.barkauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt
3 BLIUJIENĖ Genovaitė

Saugos ir sveikatos specialistė

301

4

GYLIENĖ Giedrė

Viešųjų pirkimų specialistė, sveikatos statistikė

315

41636

giedre.gyliene@kaisiadoriu-pspc.lt

5

SINKEVIČIENĖ Rasa

Apylinkės administratorė

-

60 087

6

LOBYNCEVIENĖ Nijolė

Valytoja

-

-

7

MATORKIENĖ Diana

Apylinkės administratorė

-

60087

8

PAULAUSKIENĖ Jūratė

Personalo inspektorė - buhalterė

310

60081

jurate.paulauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

9 ŠULSKIENĖ Eglė

Ūkio reikalų tvarkytoja

317

41632

egle.sulskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

10

TRAKIMAS Algimantas

Vairuotojas

-

-

11

VAIČEKAUSKAS Gintautas

Elektrikas

-

-

12

VALASEVIČIENĖ Regina

Valytoja

-

-

                                                           DARBO UŽMOKESTIS (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2020 m. 2021 m. I ketvirtis 2021 m. II ketvirtis 2021 m. III ketvirtis 2021 m. IV ketvirtis
1. Šeimos gydytojas 7 2795 2935 3086 3104
2. Gydytojas odontologas 2 1690 1705 1707 1745
3. Slaugytojas 14 1588 1615 1752 1758
4. Gydytojo odontologo padėjėjas 2 1014 1030 1041 1104
5. Medicinos registratorius 3 853 880 887 922
6. Valytojas 2 746 780 785 794

Pavardė, vardas

Pareigos

Kabineto

numeris

 

Telefono

numeris

 

El. paštas

BEDŽINSKIENĖ Michalina

Pirmininkė

310

(8 346) 67 613

michalina.bedzinskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

GLAUDUTIENĖ Dalia Narė, pavaduojanti pirmininką jo nesant

315

(8 346) 41 637

gladutiene@kaisiadoriupspc.lt

MERKIENĖ Aušra

Pavaduojanti nesantį narį

310

(8 346) 67 619

ausra.merkiene@kaisiadoriu-pspc.lt

MONKEVIČĖ Justė

Narė

310

(8 346) 67 611

 
SADAUSKIENĖ Rita

Narė

310

(8 346) 67 620

rita.sadauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

DAMBRAUSKIENĖ Vilma

Sekretorė

310

(8 346) 67 612

vilma.dambrauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

JUODIENĖ Rasa

Pavaduojanti sekretorę

310

(8 346) 67 617

rasa.juodiene@kaisiadoriu-pspc.lt

 

VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro visuotinio gydytojų susirinkimo, įvykusio 2016-09-27, metu patvirtinta gydymo tarybos sudėtis:

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Telefono

numeris

IVANOVA Tatjana  Narė  (8 346) 67614
MIŠEIKIENĖ Oksana  Pirmininė  (8 346) 67616
MONKEVIČĖ Justė  Narė (8 346) 67611
2019 m. rugpjūčio 29 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimu sudaryta VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų taryba.
Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimas Nr. V17-216.
VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos narių duomenys:

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1 ANTANAVIČIENĖ Loreta Sekretorė
GVAZDAUSKIENĖ Vilija  Narė
SADAUSKIENĖ Rita  Narė
4 TAMULEVIČIUS Dainius Pirmininkas
5 ZAKAREVIČIUS Saulius Narys
VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-36 įsteigta slaugos taryba. Slaugos tarybos narių duomenys

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Telefono

numeris

DAMBRAUSKIENĖ Vilma  Pirmininkė  (8 346) 67612
JUODIENĖ Rasa  Narė  (8 346) 67617
PAŠKEVIČIENĖ Valdonė Narė  8 650 81948
STEPONAVIČIENĖ Rasa  Narė  (8 346) 41635
5 ULEVIČIENĖ Zina Narė  (8 346) 41634
6 VILKAUSKIENĖ Irena Narė  (8 346) 67619
Medicinos etikos komisija yra kolegialus PSPC organas.
Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų.
Medicinos etikos komisijos uždavinius ir funkcijas, teises ir pareigas, sudarymą ir sudėtį bei darbo organizavimą nustato įstaigos direktoriaus patvirtinti Medicinos etikos komisijos nuostatai.
(Iš PPC įstatų)

Pavardė, vardas

Pareigos

Telefono

numeris

El. paštas

AUGUSTINAVIČIENĖ Rasa

Narė

(8 346) 60 162

DAMBRAUSKIENĖ Vilma

Narė

(8 346) 67 612

vilma.dambrauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

IVANOVA Tatjana

Pirmininkė

(8 346) 67 614

 tatjana.ivanova@kaisiadoriu-pspc.lt

JONAITĖ Vidita

Narė

LEŠČINSKIENĖ Dana

Narė

MIŠEIKIENĖ Oksana

Narė

(8 346) 67 616

oksana.miseikiene@kaisiadoriu-pspc.lt

TAMAŠAUSKIENĖ Rasa

Narė

(8 346) 60 059

rasa.tamasauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

UTKIENĖ Jūratė

Narė

(8 346) 60 059

VILKAUSKIENĖ Irena

Narė

(8 346) 67 619

irena.vilkauskiene@kaisiadoriu-pspc.lt

Pavardė, vardas

Pareigos

Kabineto

numeris

Telefono

numeris

El. paštas

BEDŽINSKIENĖ Michalina

Vidaus auditorė

209

(8 346) 67 613

michalina.bedzinskiene@kaisiadoriu-pspc.l