Korupcijos prevencija

 

 
Apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla, pastabas, pasiūlymus dėl veiklos gerinimo, galima pranešti telefonais
(8 346) 67 613
arba (8 346) 60 024,
Praneškite apie korupciją įstaigoje 
tel. (8 346) 67 613
arba (8 346) 60 024,
Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas
(smulkesnė informacija skiltyje “Korupcijos prevencija”)
STT karštoji linija
Tel. 8 5 266 3333
Antikorupcinė SAM linija:
pasitikėjimo tel. 8 800 66 004

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje vidaus auditorė Michalina Bedžinskienė tel. (8 346) 67 613

ĮSTAIGOS VADOVO KREIPIMASIS

SĄRAŠAS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRETENDUOJANČIŲ ASMENŲ ATŽVILGIU YRA KREIPIAMASI DĖL INFORMACIJOS GAVIMO PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMĄ

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 14:2005 “ŠEIMOS GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ”

REKLAMINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TVARKA

INFORMACIJA APIE VŠĮ KAIŠIADORIŲ PSPC GYDYTOJUS, DIRBANČIUS KITOSE ĮSTAIGOSE

KĄ TURI ŽINOTI PACIENTAS

INFORMACIJA APIE BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKSMUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VŠĮ KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

——————————————————————————————————————————————–

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MEDICININĖS REABILITACIJOS SKYRIMO SRITYJE IŠVADA

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SRITYJE IŠVADA

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE IŠVADA

——————————————————————————————————————————————–

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE 2020-2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2023-2025 METŲ

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2023-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

——————————————————————————————————————————————–

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO ATASKAITA UŽ 2020 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO ATASKAITA UŽ 2021 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO ATASKAITA UŽ 2022 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO ATASKAITA UŽ 2023 M.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2014 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2014 M. II PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2015 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2015 M. II PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 M. II PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2017 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2017 M. II PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2018 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2018 M. II PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2019 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2019 M. II PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOSĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2020 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2020 M. II PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2021 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2021 M. II PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2022 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2022 M. II PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2023 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2023 M. II PUSMEČIO ATASKAITA