KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS DARBUOTOJAMS NEATLIEKAMI SVEIKATOS PATIKRINIMAI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), SĄRAŠAS

                                             PACIENTŲ DĖMESIUI!

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-2727 priedu pateikiame

KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS DARBUOTOJAMS NEATLIEKAMI SVEIKATOS PATIKRINIMAI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), SĄRAŠAS

Sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), neatliekami darbuotojams, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1.       asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

1.1.    praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152) 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.2.    praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

1.3.    praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus Nutarimo Nr. 152 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.4.    po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

1.5.    praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

1.6.    praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;

1.7.    asmuo yra vakcinuotas pagal pilną vakcinacijos schemą ir prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.

2.       asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

2.1.    diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba

2.2.    asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.