Nuo 2022 liepos 1 d. padidintas ambulatorinių slaugos namuose paslaugų, kompensuojamų iš PSPF biudžeto, kiekis

Nuo 2022 liepos 1 d. padidintas ambulatorinių slaugos namuose paslaugų, kompensuojamų iš PSPF biudžeto, kiekis

Nuo šiol ambulatorinių slaugos paslaugų namuose (ASPN) teikimo procesas bus spartesnis ir palankesnis pacientams. Pagal atnaujintą šių paslaugų teikimo tvarką, sprendimas skirti slaugos paslaugas namuose nebebus siejamas su gyventojui nustatytu neįgalumu ar specialiaisiais poreikiais, o priklausys nuo individualių jo slaugos poreikių ir objektyvios būklės, kuri bus įvertinama pagal specialiai sudarytą klausimyną.

Slaugos paslaugų poreikį pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną nustatys su paciento šeimos gydytoju dirbantis slaugytojas.

Tai reiškia, kad naujoji tvarka leis užtikrinti, kad minėtąsias paslaugas gautų ir tie, kurie iki šiol jų negavo dėl nenustatyto neįgalumo ar specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio.

Nuo liepos 1 dienos  didelį ambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikį atitiks pacientai,  kuriems užpildžius klausimyną, surinktas balų skaičius sieks 45 ir daugiau balų. Šie pacientai per metus galės gauti iki 260 paslaugų.

Vidutinį ambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikį atitiks pacientai, kuriems užpildžius klausimyną, surinktas balų skaičius sieks 30–44 balus. Šie pacientai galės gauti iki 156 paslaugų per metus.

Mažą ambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikį atitiks pacientai, kuriems užpildžius klausimyną, surinktas balų skaičius sieks 15–29 balus. Šie pacientai galės gauti iki 52 kompensuojamų paslaugų per metus. Pacientams, kuriems užpildžius klausimyną surinktas balų skaičius sieks iki 14 balų ambulatorinės slaugos paslaugos namuose nebus teikiamos.

Be to, atsirado galimybė ambulatorinės slaugos paslaugas namuose  gauti pacientams po dienos chirurgijos operacijų, kai jie išleidžiami namo tą pačią dieną, tačiau po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose. Šias paslaugas paskirs šeimos gydytojas, iš anksto numatydamas jų poreikį bei išduodamas siuntimą ambulatorinės slaugos paslaugoms namuose skirdamas laboratorinius tyrimus prieš dienos chirurgijos operaciją (siuntime turi būti nurodomas ASPN teikėjo – slaugytojo telefono numeris), kad pacientas galėtų iškviesti slaugytoją į namus. Šiems pacientams  klausimynas nebus pildomas.


Bendra paciento sveikatos būklė vertinama ir Slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimynas bus užpildomi ne rečiau kaip vieną kartą per metus arba atsiradus paciento sveikatos būklės pokyčių, dėl kurių turi būti keičiamas slaugos planas.

Primename, kad Kaišiadorių PSPC ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikia specialistų komanda: slaugytojos, slaugytojų padėjėjos, kineziterapeutai.

Parengė direktorės pavaduotoja medicinai Danutė Pavilionienė