PAGALBA NEĮGALIESIEMS

 Kad asmenis, kurie atsidūrė krizinėje situacijoje dėl galimos negalios, laiku pasiektų reikalinga ankstyvoji pagalba

Informuojame, kad įgyvendinant LR asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas dėl ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo asmeniui, turinčiam akivaizdžių negalios požymių, iki jam dar nenustatytas neįgalumo lygis ar dalyvumo lygis, ir (ar) jo šeimos nariams, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas, nuo 2024 m. pradėta teikti ir išbandoma ankstyvosios pagalbos paslauga.

Vykdant ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo veiklą, teikiamos šios paslaugos: asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas); emocinė ir (ar) psichologinė pagalba; atstovavimas.

Ankstyvosios pagalbos paslauga vienam asmeniui, turinčiam negalios požymių, ir (ar) jo šeimos nariams teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Kiekvienam paslaugos gavėjui suteikiamos ne mažiau nei 5 paslaugos. Paslaugos teikiamos nemokamai įgyvendinant Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros finansuojamus 2024 m. Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektus.

                      Pateikiame informaciją apie asociacijas (jų sąrašą, kontaktus ir paslaugos turinį), kurios 2024 m. teikia ankstyvosios pagalbos paslaugą. Prisijungti prie Sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame puslapyje skelbiamos nuorodos: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/asmens-sveikatos-prieziura/ankstyvoji-pagalba/.