Mūsų komanda

Administracija

Vadovas

Administracija

Danutė Pavilionienė

Danutė Pavilionienė

Direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams

1979 m. Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universitete baigė pediatrijos specialybės kursą ir jai buvo pripažinta gydytojo-pediatro kvalifikacija. 2009 m. Mykolo...

Jums padeda

Slaugytojos

Rasa Juodienė

Rasa Juodienė

Bendruomenės slaugytoja

1993 m. baigė Kauno medicinos mokyklą ir jai suteikta medicinos felčerio kvalifikacija.2002 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos buvo išduota...

Gražina Čižienė

Gražina Čižienė

Bendruomenės slaugytoja

1977 m. baigė Vilniaus medicinos mokyklą ir jai pripažinta medicinos sesers kvalifikacija.2004 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduota bendrosios...

Ona Čekauskienė

Ona Čekauskienė

Bendruomenės slaugytoja

1976 m. baigė Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą ir jai pripažinta medicinos sesers kvalifikacija.2002 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos...

Jums padeda

Kiti darbuotojai su med. išsilavinimu

Zina Ulevičienė

Zina Ulevičienė

Gydytojo odontologo padėjėja

1977 m. Klaipėdos J. Kupčinsko medicinos mokyklą ir jai pripažinta medicinos sesers kvalifikacija. 2013 m. Lietuvos odontologų rūmų išduota licencija...