Pranešėjų apsauga

Home / Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2. pavojaus aplinkai;

3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4. neteisėtos veiklos finansavimo;

5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6. neteisėtu būdu įgyto turto;

7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8. kitų pažeidimų.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. elektroninėmis ryšio priemonėmis: el. paštu info@kaisiadoriu-pspc.lt;

2. siųsdamas informaciją paštu, adresu Beržyno g. 27, LT – 56172 Kaišiadorys;

3. tiesiogiai atvykus į VšĮ Kaišiadorių PSPC, adresu Beržyno g. 27, Kaišiadorys.

Pranešimo apie pažeidimą forma (PDF), (DOC)

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 “Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo”