Prisirašymo prie VšĮ Kaišiadorių PSPC tvarka

Prisirašymo prie VšĮ Kaišiadorių PSPC tvarka

Prisirašymą prie viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro reglamentuojaįstaigos direktorės 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. V-63 „Prisirašymo prie viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro tvarka“. Šis tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“(Žin., 2001, Nr.96-3400).

Ką turi žinoti pacientai:

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Pasirinkę mūsų įstaigą bei konkretųjoje dirbantį gydytoją (gydytoją gali rekomenduoti sveikatos statistikas), atvyksta į įstaigos sveikatos statistiko kabinetą (315) ir pateikia asmens tapatybės dokumentą. Sveikatos statistikas pateikia asmeniui prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (formaNr. 025-025-1/a).

Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą įstaigos gydytoją užpildo prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją (forma Nr. 025-025-2/a).

Asmuo, nesutinkantis gydytis įstaigoje dėl pasikeitusio jos veiklos vietos adreso ar kitoje įstaigoje, šiai perėmus įstaigos turtą, teises ir pareigas po jos reorganizavimo, pertvarkymo ar kitu juridiniu pagrindu, turi teisę prisirašyti prie kitos arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančios arba jam patogiau pasiekiamos kitos įstaigos.

Jei per 30 kalendorinių dienų nuo įstaigos informacijos paskelbimo asmuo nepareiškia noro gydytiskitoje įstaigoje, jis lieka prirašytas prie veiklos vietos adresą pakeitusios įstaigos.