Audronė Strazdauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

1993 m. baigė Vilniaus aukštesniosios medicinos mokyklos medicinos seserų specialybės kursą ir jai suteikta medicinos sesers kvalifikacija.

2002 m. išduota Bendrosios praktikos slaugytojo licencija Nr. SPL-01571 suteikianti teisę verstis bendrąja slaugos praktika.

2008 m. išduotas LR SAM slaugos praktikos sertifikatas Nr. SPS-04829 suteikiantis teisę teikti greitosios medicinos pagalbos slaugos paslaugas.

2020-11-17  pradėjo dirbti Kaišiadorių PSPC bendrosios praktikos slaugytoja ambulatorinės slaugos namuose komandoje.

Slaugytoja jautri vyresnio amžiaus ir neįgaliųjų asmenų sveikatai, pasiruošusi pagerinti gyvenimo kokybę negalią turintiems asmenims. Ji teigia -“atjauta ir dėmesys labai motyvuoja pacientą, nes jis pajunta, kad jis svarbus, juo rūpinamasi  ir tai tiesiogiai  prisideda prie jo sveikimo“.