Audronė Strazdauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja


1993 m. baigė Vilniaus aukštesniosios medicinos mokyklos medicinos seserų specialybės kursą ir jai suteikta medicinos sesers kvalifikacija.

2002 m. išduota Bendrosios praktikos slaugytojo licencija Nr. SPL-01571 suteikianti teisę verstis bendrąja slaugos praktika.

2008 m. išduotas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos slaugos praktikos sertifikatas Nr. SPS-04829 suteikiantis teisę teikti greitosios medicinos pagalbos slaugos paslaugas.

2020-11-17  pradėjo dirbti Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centre bendrosios praktikos slaugytoja.

Slaugytoja jautri vyresnio amžiaus ir neįgaliųjų asmenų sveikatai, pasiruošusi pagerinti gyvenimo kokybę negalią turintiems asmenims.