Danutė Pavilionienė

Direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams

1979 m. Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universitete baigė pediatrijos specialybės kursą ir jai buvo pripažinta gydytojo-pediatro kvalifikacija.
2009 m. Mykolo Romerio universitete baigė magistrantūros studijų teisės ir valdymo programą ir jai suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
2019 m. spalio mėn. pradėjo dirbti Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centre direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams.