Taisyklės, kaip vykdomas sveikatos paslaugų teikimas pasibaigus karantinui

Taisyklės, kaip vykdomas sveikatos paslaugų teikimas pasibaigus karantinui

DĖL  PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PASIBAIGUS KARANTINUI

 

 1. Teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prioritetas teikiamas nuotoliniam asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui.
 2. Registratūros darbuotoja, išsiaiškina paciento nusiskundimus, pasitikslina ar pacientas neturi COVID-19 būdingų simptomų ir parenka paciento interesą labiausiai atitinkantį sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdą.
 3. Pirmoji tiesioginė konsultacija skiriama, kai pacientas kreipiasi dėl ūmaus sveikatos būklės pablogėjimo, kurio priežastis nežinoma (anksčiau nenustatyta), arba dėl reikšmingo anksčiau nustatytos ligos ar sveikatos sutrikimo pablogėjimo.
 4. Pacientas užregistruojamas telefonu per ASPĮ registratūrą (8-346- 60087).
 5. Tiesioginei konsultacijai po nuotolinės paslaugos gali registruoti ir pats šeimos gydytojas, įsitikinęs tiesioginės konsultacijos reikalingumu.
 6. Tiesioginės konsultacijos rizikos grupių asmenims, (vyresniems nei 60 metų ir (ar) sergantiems lėtinėmis ligomis), teikiamos nuo 8.00 – 12.00 val. pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais.Tiesioginės konsultacijos ne rizikos grupės asmenims teikiamos nuo 13.00 iki 17.00 val. pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais.
 7. Antrinio ir (ar) tretinio lygio) specialistų konsultacijoms pacientai gali registruotis tik po šeimos gydytojo nuotolinės ar tiesioginės konsultacijos turėdami šeimos gydytojo užpildytą ir pateiktą į ESPBĮ IS elektroninį siuntimą (E027).
 8. Odontologinės ambulatorinės paslaugos teikiamos tiesioginio kontakto būdu.
 9. Nuotoliniu būdu sveikatos priežiūros paslaugas pacientui gali teikti:

8.1. šeimos gydytojas ir/ ar slaugytoja, išrašant vaistus bei medicinos pagalbos priemones;

 1. 3. gydytojas, kuris vykdo ilgalaikį pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimą;

8.4. gydytojas, kuris teikia pakartotinę paciento konsultaciją to paties ambulatorinio gydymo ar tyrimo epizodo metu;“.

 1. Jeigu pacientui paskirtas planinis gydymas stacionare (įskaitant ir dienos chirurgijos paslaugas) viruso SARS -CoV-2 tyrimas gali būti atliekamas iki stacionarizavimo likus ne daugiau kaip 48 val.
 2. Pacientams, kuriems planuojamos teikti dienos stacionaro paslaugos, viruso SARS -CoV-2 tyrimas gali būti atliekamas tuo atveju, jei asmuo atitinka COVID-19 ligos kriterijus: t daugiau 37,3,  kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio praradimas arba buvęs kontaktas su patvirtintu COVID-19 atveju, arba yra ar buvo slaugos/ globos namų gyventojas ar darbuotojas, kuriuose patvirtintas COVID-19 atvejis 14 d. laikotarpiu iki simptomų pradžios.
 3. Viruso SARS -CoV-2 gali būti atliekamas toje pačioje stacionarinėje įstaigoje arba mobiliajame punkte.
 4. Pacientas, likus 3 paroms prieš suplanuotą stacionarinę paslaugą, skambindamas 1808 privalo informuoti, kad turi elektroninį šeimos gydytojo siuntimą.
 5. Pacientai, sergantys lėtinėmis ligomis ir specialistų sekami dėl ilgalaikio stebėjimo be šeimos gydytojo siuntimo gali patys registruotis specialisto NUOTOLINEI
 6. Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų pacientai (ir moksleiviai) registruojami antradieniais ir ketvirtadieniais.
 7. Sveiko vaiko diena ir asmenų skiepijimas vykdomas kiekvieną ketvirtadienį.
 8. Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose pacientams teikiamos nuolat pagal įstaigos direktorės įsakymu patvirtintą atskirą tvarką.
 9. Pacientai,  turintys virusinės infekcijos požymių konsultuojami nuotoliniu būdu.
 10. Jeigu pacientas atitinka įtariamo ar tikėtino atvejo COVID-19 kriterijus šeimos gydytojas užpildo jam siuntimą ESPBI IS į karščiavimo kliniką.
 11. Karščiuojantiems Kaišiadorių rajono gyventojams sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Kauno miesto poliklinikos Šančių padalinyje pagal  savivaldybės sudarytą sutartį adresu A.Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas 45217 bei Kaišiadorių ligoninės karščiuojančių ligonių priėmimo skyriuje.
 12. Nesveikstantiems pacientams, turintiems virusinės infekcijos požymių, šeimos gydytojas išrašo elektroninį siuntimą E027 į karščiavimo kliniką arba jie patys gali kreiptis į Kaišiadorių ligoninės priėmimo skyrių.
 13. Pacientai privalo žinoti, kad į karščiavimo kliniką taksi automobiliu ar viešuoju transportu vykti draudžiama.
 14. Grįžusieji iš užsienio per 24 val. privalo užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre (NVSC tinklapyje skelbiama anketa, kurią privalu  užpildyti) ir per 48 val atlikti Covid-19 testą mobiliame punkte (skambinti 1808) bei izoliuotis 14 d. nuo grįžimo į Lietuvą dienos.
 15. Įstaigos patalpose pacientai privalo dėvėti kaukes.
 16. Pacientai (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) į įstaigą įleidžiami likus ne daugiau kaip 10 min. iki paskirto vizito laiko.
 17. Pacientai privalo laikytis saugaus 2 metrų atstumo.