Vakcinacijos kaina

Vakcinacijos kaina

Vakcinacijos kainą sudaro vakcinos kaina ir įskiepijimo paslauga.

Vakcinos kaina priklauso nuo tuo metu rinkoje esančios kainos, todėl gali būti kintama.

Kituose PSPC prisirašę asmenys neskiepijami, nes kiekviena ASPĮ privalo užtikrinti imunoprofilaktiką savo pacientams.

Kainas žiūrėti „Mokamos paslaugos“