Veikla

 

 

 

Trumpa informacija

Kaišiadorių PSPC užsiima pirminės asmens sveikatos priežiūros veikla, kuriai tokią teisę suteikia galiojančios licencijos. Pagrindinis Kaišiadorių PSPC veiklos tikslas – gerinti pacientų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas. Kaišiadorių PSPC veiklos uždaviniai yra organizuoti ir teikti licencijuotas, teisės aktais reglamentuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams, visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės.

Veikla

PATVIRTINTA
                                                                                                      Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
                                                                                                      direktoriaus 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.    
                                                                                                      V1-605                                                                                                                                                                                   
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC, įstaiga) yra iš Kaišiadorių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta LNSS savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jo įstatuose nustatytas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais ir įstaigai išduotas licencijas.
2. PSPC teisinė forma – viešoji įstaiga. PSPC yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitų bankuose, savo antspaudą, kuriame įrašyta – Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras.
3. PSPC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais.
4. PSPC steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, adresas: Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, Kaišiadorių rajono savivaldybė.
5. PSPC buveinė: Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.
6. PSPC veiklos laikotarpis neribotas. Įstaigos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
7. PSPC pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. PSPC steigėjas pagal prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į įstaigos turtą. PSPC neatsako už steigėjo įsipareigojimus.
Visas dokumentas

DARBO UŽMOKESTIS

(neatskaičius mokesčių)

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuo tojų skaičius

2022 m.

2023 m. I ketv.

2023 m. II ketv.

2023 m. III ketv.

2023 m. IV ketv.

1. Šeimos gydytojas

7

3242 3319 3381 3526 3690
2. Gydytojas odontologas 2 1940 2112 2114 2242 2293
3. Slaugytojas 13 1890 1925 2139 2211 2335
4. Gydytojo odontologo padėjėjas 2 1224 1335 1359 1449 1470
5. Apylinkės administratorius 3 1049 1194 1215 1229 1302
6. Valytojas 2 828 959 975 998 1012
 • INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2014 M.
 • INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2015 M.
 • INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2016 M.
 • INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2017 M.
 • Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš Centrinės perkančiosios organizacijos katalogo 2021 m.
 • Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš Centrinės perkančiosios organizacijos katalogo 2022 m.
 • Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš Centrinės perkančiosios organizacijos katalogo 2023 m.
 • Viešųjų pirkimų vertinimo rodikliai
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS
Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Eil. Nr.

Automobilio markė

Automobilio valstybinis numeris

1

SKODA OCTAVIA

AZA468

2

MITSUBISHI OUTLANDER

DNV566

3

DACIA DUSTER

LHA479

4

SEAT ARONA

MYF976

 • VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui L. A., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2021 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. P-31 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
 • VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui R. J., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2021 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. P-32 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
 • VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui T. I., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. P-64 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.
 • VšĮ Kaišiadorių PSPC darbuotojui R. V., VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus 2022 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. P-32 skirta vienkartinė piniginė išmoka jubiliejaus proga.