SAM REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS  DĖL  COVID-19 LIGOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ

SAM REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS DĖL COVID-19 LIGOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ

Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situacijąLietuvoje ir pasaulyje bei siekdama riboti COVID-19 ligą sukeliančio viruso plitimą visuomenėje, rekomenduoja:

1.BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

Naudoti asmenines apsaugos priemones, rūpintis asmenine higiena:

•Dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, ypač tose vietose, kur nėra galimybės išlaikyti saugaus (daugiau nei 2metrų) atstumo nuo kitų asmenų ir vietose,kuriose sutinkamižmonės, su kuriais įprastainebendraujama.
•Laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo(kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).
•Kuo dažniau plauti rankas su muiluir vandeniu, rankas muiluojant ne trumpiau nei 20 sek. Jei nėra galimybės nusiplauti rankų, naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones).
•Vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną.Laikytis socialinės distancijos priemonių:
•Turintiemsūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) likti namuose ir konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti konsultacijai su savo šeimos gydytoju.
•Lankantis parduotuvėse, vaistinėse, turguose, kitose viešose atvirose ir uždarose vietose laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių.
•Asmenims, kuriems yra privaloma izoliacija, griežtai laikytis izoliavimo taisyklių visą izoliavimo laikotarpį.

Rūpintis aplinkos higiena:

•Dažnai vėdinti patalpas, ypač tas, kuriose būna didesnis srautas skirtingų asmenų, pvz. darbovietėje, daugiabučių laiptinėjeir pan.
•Kasdien valyti dažnai naudojamus paviršius gyvenamojojear darbovietoje, pvz., durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius,pultelius, šaldytuvo rankenas ir kt. Valyti įprastu muilu ar įprastiniais paviršiams skirtais valikliais.

Laikytis reikalavimų po artimo sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija):

•Izoliuotis namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje 14 dienų po paskutinės sąlyčio dienos.
•Griežtai laikytis izoliavimo taisyklių visą izoliavimo laikotarpį(izoliavimo sąlygos nurodytosAsmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352).
•Jei izoliavimo laikotarpiu pasireiškia bent vienas iš ūmios virusinės kvėpavimo takų infekcijos požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant skambinti į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, pateikti susirgimo aplinkybes (turėtą sąlytį su sergančiuoju) ir vykdyti medikų rekomendacijas.
•Jei per 14 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos neatsiranda simptomų, asmuonebelaikomas turinčiu susirgimo riziką ir galimagrįžti į įprastą gyvenimo režimą.

2.REKOMENDACIJOS BŪNANT VIEŠOSE VIETOSE

•Vengti tiesioginio kontakto su žmonėmis,su kuriais įprastai nebendraujama.
•Laikytissaugaus (ne mažiau kaip2 metrų) atstumonuo kitų asmenų.
•Uždarose viešose erdvėse, viešąjame transporte dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
•Naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones), užtikrinant rankų higieną, jei nėra galimybės dažnai plauti rankų su muilu ir vandeniu.
•Prioritetą skirti veikloms atvirose erdvėse.
•Vengti buvimo žmonių susibūrimo vietose arba riboti buvimo tokiose vietose trukmę.

3.REKOMENDACIJOS ORGANIZUOJANT ASMENINĘ ŠVENTĘ NE VIEŠOJE VIETOJE

•Esant galimybei, rekomenduojama šventes nukelti.•Jei šventė organizuojama,apriboti dalyvių skaičių, dalyvaujant artimiausiems asmenims.
•Šventėje negali dalyvauti asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių ir asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.•Šventės dalyviamsrekomenduojama laikytis:okosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę), oasmens higienos (išlaikyti saugų atstumą nuo kitų asmenų, nedalyvauti šventėje, jei pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai ir pan.),orankų higienos(plauti su muilu ir vandeniuarbanaudoti rankų dezinfekavimo priemones).

4.REKOMENDACIJOS KELIAUTOJAMS

•Atidėti nebūtinas vietines bei tarptautines keliones vėlesniam laikui.
•Rengiantis kelionei, įvertinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją konkrečiose šalyse (pateikiama Pasaulio sveikatos organizacijos puslapyje https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ar Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro puslapyje https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases) ir kelionės būtinybę bei galimo karantino (izoliacijos) riziką.
•Kelionės metu vengti kontakto su sergančiais asmenimis, ypač su tais, kuriems pasireiškė ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymiai (karščiavimas, kosulys ir t. t.); laikytis rankų higienos –plauti su muilu ir vandeniu, įtrinti dezinfekuojančiais skysčiais; vartoti saugų maistą ir vandenį.
•Asmenys, kuriems po kelionės per 14 dienų atsirado ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) turi likti namuose ir konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.
•Jeigu grįžus / atvykus iš šalių, įrašytų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“,kuris yra skelbiamas SAM internetiniame puslapyje http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusasyra taikomas izoliavimas, griežtai laikytis izoliavimo taisyklių visą izoliavimo laikotarpį.

5.REKOMENDACIJOS ASMENIMS, TURINTIEMS DIDESNĘ RIZIKĄ SIRGTI SUNKIAI

Sergantieji lėtinėmis ligomis ir vyresnio amžiaus žmonės yra labiausiai pažeidžiama gyventojų grupė, turintididelę sunkių komplikacijų riziką užsikrėtus koronavirusu. Todėl šioms gyventojų grupėms rekomenduojame ypatingai saugotis.Asmenų, turinčių didesnę riziką sirgti sunkiai,grupei priskiriami:
•vyresnio nei 65m. amžiaus asmenys ir (arba)
•sergantys lėtinėmis ligomis, nurodytomis

Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše: ožmogaus imunodeficito viruso liga; opiktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); ocukrinis diabetas; oširdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; olėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; olėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; obūklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; oligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo2 metai; oligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; oįgimtas imunodeficitas; okitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas.

Asmenims, turintiems didesnę riziką sirgti sunkiai,rekomenduojama:
•Esant galimybei, organizuoti darbą taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis kontaktas su kitais asmenimis.
•Nesilankyti arba kuo rečiau lankytis renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose: parduotuvėse, vaistinėse, bažnyčiose, kitose viešose vietose, vengti viešojo transporto.
•Prašyti artimųjų, draugų ar kaimynų pasirūpinti maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis, užsisakytimaisto ar būtinųjų priemonių nuotoliniu būdu, nesant tokios galimybės, kreiptis į savivaldybės administraciją dėl tokių paslaugų suteikimo.
•Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreiptis į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.
•Laikytissaugaus (ne mažiau kaip 2 metrų)atstumo nuo kitų asmenų, nebendrauti su asmenimis, turinčiais ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymių.
•Jei kartu gyvena kitisocialiai aktyvūsšeimos nariai:ovengti fizinio kontakto (apkabinimo, rankų paspaudimųir pan.); one rečiau, kaip 2–3 kartus per dieną vėdinti gyvenamąsias patalpas, pvz., plačiai 10 min. atverti langus arba keletą minučių padaryti patalpose skersvėjį; okasdien valyti dažnai naudojamus paviršius gyvenamojoje vietoje, pvz., durų rankenas, stalų paviršius, čiaupo rankenėles, pultelius, šaldytuvo rankenas ir kt. Valyti įprastu muilu ar įprastiniais paviršiams skirtais valikliais;ovalyti vonios kambario ir tualeto paviršius mažiausiai kartą per dieną. Valyti įprastu muilu ar įprastiniais paviršiams skirtais valikliais.
6.ATKREIPIAME DĖMESĮ!
Ir toliau rekomenduojamadėvėti nosį ir burną dengiančias priemones, ypač tose vietose, kur nėra galimybės išlaikyti saugaus (daugiau nei 2metrų)atstumo nuo kitų asmenų(pvz. viešąjame transporte, renginiuose uždarose viešose erdvėse irpan.).
Kaip tinkamai naudoti veido kaukes:
•Kaukę reikia užsidėti kruopščiai, kad pilnai dengtų burną ir nosį;
•Dėvėdami kaukę, nelieskite jos rankomis;
•Nusiimdami kaukę nelieskite rankomis pačios kaukės, tik raištelius;
•Nusiėmus kaukę arba ją palietus, nusiplaukite rankas;
•Pakeiskite kaukę nauja kuomet dėvima tampa drėgna;
•Vienkartinių kaukių pakartotinai nenaudokite, panaudotas po kiekvieno naudojimo išmeskite.